header_blue
ГОЛОВНА СТОРІНКА ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ АДМІНІСТРАЦІЯ КОНТАКТИ ПОСЛУГИ ФОТО
 

 

РОЗГЛЯД СКАРГ, АПЕЛЯЦІЙ І СПІРНИХ ПИТАНЬ

Орган з сертифікації (ОС) має відповідну політику та процедури щодо розглядання скарг, апеляцій і спірних питань, отриманих від заявників або інших сторін стосовно сертифікації.

Розгляд апеляцій

ОС гарантує забезпечення дотримання процедури розгляду апеляцій від заявника: реєстрація апеляції, призначення апеляційної комісії, розгляд апеляції із заслуханням заявника-апелянта, повідомлення заявника про прийняте рішення, забезпечення повної конфіденційності обговорення апеляції.

Заявник, згідно з заявкою якого здійснено роботи з сертифікації, має право подати письмову апеляцію до керівника ОС в разі незгоди з його рішенням або з іншими спірними питаннями. Апеляція подається не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняття рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Апеляція через канцелярію після реєстрації подається керівнику ОС. Після ознайомлення з нею керівник направляє її заступнику керівника ОС, який реєструє апеляцію, готує всі документи для розгляду апеляції (апеляція, справа з сертифікації, листи, проект складу апеляційної комісії та ін.) і подає їх керівникові ОС.

Для розгляду апеляції керівник ОС в кожному конкретному випадку призначає апеляційну комісію. До складу комісії включають:

- фахівців ОС, що не приймали участь у сертифікаційних роботах по даній справі;

- керівник структурного підрозділу ОС (за умови що він не приймав участі в оцінюванні);

- юриста;

- економіста (при необхідності);

- незалежних фахівців, які не входять до складу ОС (за згодою).

Апеляція має бути розглянута не пізніше одного місяця з дня її реєстрації.

Не пізніше, як за два тижні до засідання апеляційної комісії ОС надає членам комісії для ознайомлення такі документи:

- апеляцію заявника;

- листування щодо суперечностей питання між заявником та ОС;

- протоколи випробувань, матеріали перевірки, нагляду;

- зразок-свідок продукції;

- технічні документи на продукцію (в разі необхідності).

Заявник-апелянт має право бути заслуханим на засіданні комісії.

Рішення щодо розглянутої апеляції апеляційна комісія приймає на закритому засіданні, забезпечуючи повну конфіденційність обговорення апеляції.

Про прийняте рішення апеляційна комісія повідомляє письмово заявника та Раду ОС.

В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії ОС заявник має право звернутися до апеляційної комісії національного органу України з акредитації.

Розгляд скарг

ОС гарантує розгляд всіх скарг стосовно виконуваних робіт з сертифікації, що надходять на поштову електрону скриньку ОС або письмово через приймальню.

Розгляд скарг, що надходять на поштову електрону скриньку ОС анонімно, проводиться наступним чином:

Скарга роздруковується, реєструється та подається на розгляд керівникові ОС або його заступнику. Якщо скарга обґрунтована та має місце порушення процедур сертифікації, то по ній розробляються коригувальні дії, виконання яких регламентовано внутрішніми процедурами ОС.

Розгляд скарг, що надійшли на поштову електрону скриньку ОС не анонімно, проводиться в тому ж порядку що й анонімні скарги, але повідомлення про вирішення питань по скарзі направляється письмово на адресанта скарги.

Розгляд скарг, які надійшли до ОС у письмовому вигляді, проводиться в такому порядку:

Лист зі скаргою реєструється в канцелярії ОС, після чого передається на розгляд керівникові ОС або його заступнику. Якщо скарга обґрунтована та має місце порушення процедур сертифікації, то по ній розробляються коригувальні дії, виконання яких регламентовано внутрішніми процедурами ОС. Після виконання відповідних процедур по усуненню невідповідностей адресанту скарги направляється лист з повідомленням про розгляд скарги та усунення всіх причин виникнення невідповідностей.

Розгляд спірних питань

Спірні питання між заявником та ОС вирішуються в Господарському суді відповідно чинного законодавства України.

 

 


НОВИНИ

Архів новин 2014

Архів новин 2013

Архів новин 2012

Архів новин 2011

Архів новин 2010

Архів новин 2009

3

4

2

2

2

 

© 2021 ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”